O nas

HR Service to zespół specjalistów w dziedzinie obsługi kadr, płac i praktycznego zastosowania prawa pracy. Mamy wiele lat doświadczenia w najbardziej wymagających branżach, na czele z międzynarodowym transportem i logistyką.

Dzięki wypracowanym przez nas metodom dajemy właścicielom spokój i bezpieczeństwo. Prowadzimy kadry i płace w taki sposób, żeby zapobiec jakimkolwiek problemom w przyszłości.

Jako outsource’owany HR na stałe pracujemy dla dużych firm transportowych zatrudniających po kilkuset kierowców. Zgłaszają się do nas także firmy, które w obliczu audytów i kontroli z urzędów koniecznie potrzebują wsparcia, a potem wdrożenia dobrych praktyk.

Nasz zespół

O nas

HR Service to zespół specjalistów w dziedzinie obsługi kadr, płac i praktycznego zastosowania prawa pracy. Mamy wiele lat doświadczenia w najbardziej wymagających branżach, na czele z międzynarodowym transportem i logistyką.

Dzięki wypracowanym przez nas metodom dajemy właścicielom spokój i bezpieczeństwo. Prowadzimy kadry i płace w taki sposób, żeby zapobiec jakimkolwiek problemom w przyszłości.

Jako outsource’owany HR na stałe pracujemy dla dużych firm transportowych zatrudniających po kilkuset kierowców. Zgłaszają się do nas także firmy, które w obliczu audytów i kontroli z urzędów koniecznie potrzebują wsparcia, a potem wdrożenia dobrych praktyk.

Zespół HR Service podczas pracy

Nasz zespół

HR Service jest na zewnątrz, ale jakby w środku

Jesteśmy jak HR-OWY butik. Jako niewielka firma jesteśmy elastyczni, przystępni i patrzymy szeroko, nie podchodzimy sztywno jak korporacje. Znamy indywidualne problemy każdego naszego klienta. Nawiązujemy dobre relacje z klientami przez bezpośredni, ludzki kontakt. Jesteśmy rzetelni, dociekliwi, patrzymy wszechstronnie.

Przy długiej współpracy, która jest standardem z naszymi klientami, zapewniamy ciągłość procesów mimo zmian top managementu.

Klientem opiekuje się nasz prawnik

Nasi klienci szczególnie cenią sobie mocniejsze niż gdzie indziej zaangażowanie prawnika prawa pracy. W standardzie konsultujemy codzienne zagadnienia kadrowo-płacowe, żeby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo. W razie większych wyzwań zapraszamy prawnika do narad z klientem i rekomendowania najlepszych rozwiązań.

Specjalizujemy się w wymagającej obsłudze, szczególnie w branży logistycznej

Mamy ekspercką wiedzę i doświadczenie w wymagającym HR w branży transportowej Dzięki temu jesteśmy kompetentni i profesjonalni. Specjalizujemy się w trudnych klientach i trudnej obsłudze. Kiedy klienci wskazują, jaki mają kłopot, możemy opowiedzieć o wcześniejszych doświadczeniach i doradzić na bazie tego, jak rozwiązaliśmy to u innych klientów.

Jakie mamy zasady, co nam przyświeca

Przez wiele lat optymalizowaliśmy nasze procesy i rozwijaliśmy kompetencje. Wszystko po to żeby z naszch klientów zdjąć jakiekolwiek troski w tematach kadrowo-płacowych.

Dajemy bezpieczeństwo

Dzięki zapobiegliwości, stałemu wsparciu doświadczonego prawnika i stałej komunikacji z klientami zapewniamy firmom spokój.

Uwzględniamy zmiany przepisów

Prowadzimy obsługę wielu firm, więc musimy trzymać rękę na pulsie. Wypracowane zmiany wdrażamy sprawnie u kolejnych klientów. Prawnik na pokładzie to nieocenione wsparcie.

Wzorowo prowadzimy dokumentację

Klienci są czasem zaskoczeni naszą rzetelnością. Uświadamiamy, że dobre akta osobowe są najlepszą profilaktyką na wypadek kontroli czy konfliktów z pracownikami, także sądowych.

Działamy od 2010 roku

Przez te lata zostaliśmy ekspertami w niejednym obszarze, rozwiązaliśmy wiele problemów, a jeszcze większej ilości zapobiegliśmy u kolejnych klientów.

Ludzie w HR Service

Anna Kowalska pracownik firmy HR Service zajmującej się HR dla wymagających firm: transport i logistyka

Katarzyna Budzik

Prezes Zarządu

Kierowała działami personalnymi w dużych spółkach giełdowych z branży logistycznej i w korporacjach międzynarodowych.

Odpowiadała za planowanie strategiczne w obszarze kadr: dobór personelu, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia, administrowanie kadrami i płacami. Zarządzała projektem ujednolicenia procesów zarządzania zasobami ludzkimi w jednej z największych grup w Polsce.

Pracowała też jako konsultant w firmie doradczej specjalizującej się w podnoszeniu produktywności, gdzie jej klientami były korporacje międzynarodowe i dynamicznie rozwijające się firmy polskie.

Brała udział w projektach wdrażania zarządzania zmianą. Uczestniczyła w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w projektach restrukturyzacyjnych przy wdrażaniu nowych modelów biznesowych.

Opracowała i wdrożyła systemy wynagrodzeń – wartościowania stanowisk, systemy oceny i rozwoju pracowników, strategie wynagrodzeniowe, systemy motywacyjne.

Ukończyła studia Doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – katedra Zarządzania Strategicznego. Ukończyła studia Magisterskie w Wyższej szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Zdobyła wiedzę w zakresie zarządzania procesami w przedsiębiorstwie uczestnicząc w międzynarodowym programie PRG – Process Renewal Group – Business Process Management. Autorka wielu publikacji książkowych w problematyce zarządzania kadrami.

Anna Kowalska pracownik firmy HR Service zajmującej się HR dla wymagających firm: transport i logistyka

mec. Tomasz Kędra

Prawnik prawa pracy

Prawnik upoważniony do występowania przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych na terenie całej Polski, w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od 2009 r. jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. W latach 2014-2016 był członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończył w 2004 r. W 2007 r. ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach. Następnie podjął pracę na stanowisku asystenta sędziego w I Wydz. Cywilnym w Sądzie Apelacyjnym. Powyższe doświadczenia zawodowe pozwoliły na skonkretyzowanie zakresu obecnie prowadzonych postępowań i skupienie działalności wokół problematyki prawa cywilnego oraz pracy.

Jest specjalistą w zakresie prawa pracy i oświatowego (w tym Karty Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe), które wykłada od 2010 roku

Adwokat zajmuje się również problematyką ubezpieczeń społecznych.

Naszymi klientami zajmuje się
konkretny opiekun z zespołu

Naszymi klientami zajmuje się konkretny opiekun z zespołu

Ewa Jędrzejewska

Główny specjalista ds. kadr i płac

Barbara Osiejewska

Specjalista ds. kadr i płac

Kinga Pogorzelska

Specjalista ds. obsługi cudzoziemców