Zewnętrzny HR
dla wymagających firm

OBSŁUGUJEMY KADRY I PŁACE TAK, ŻE KLIENCI NIE MUSZĄ SIĘ O NIC MARTWIĆ

Anna Kowalska, Stanowisko, Stanowisko

Zewnętrzny HR
dla wymagających firm

OBSŁUGUJEMY KADRY I PŁACE TAK, ŻE KLIENCI NIE MUSZĄ SIĘ O NIC MARTWIĆ

Anna Kowalska pracownik firmy HR Service zajmującej się HR dla wymagających firm: transport i logistyka

Anna Kowalska, Stanowisko, Stanowisko

Nasi klienci

Obsługa kadrowo-płacowa

Nie musisz tworzyć zespołu HR, rekrutować, budować stanowisk pracy. Nie przejmujesz się urlopami, szkoleniami działu kadr czy opłatami za programy i narzędzia. Jako zewnętrzna firma bierzemy pełną odpowiedzialność, też finansową, w takich obszarach jak:

Opieka prawnika w zakresie prawa pracy

Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw, więc prawnik to kluczowe wsparcie przy sporach. Szczególnie przy zmieniających się przepisach. Prawnik jest do Waszej dyspozycji bez zbędnych procedur, a w razie potrzeby powołujemy grupę doradczą i rekomendujemy najlepsze rozwiązania. Na co dzień to:

Procedury kadrowo-płacowe

Brak porządku w sprawach kadrowo-płacowych w Twojej firmie może mieć przykre konsekwencje. Odpowiadasz przed urzędami i sądami, czy Wasze zasady postępowania z pracownikami są zgodne z prawem i dobrymi praktykami.

Opracowujemy dla Ciebie optymalne procedury kadrowo-płacowe. Zabezpieczą interesy firmy od strony prawnej, jednocześnie będą praktyczne w zastosowaniu i nie nadmiernie rozbudowane.

Wdrożymy je w taki sposób, żeby menadżerowie mieli jasność i narzędzia do dobrego działania, też w tak trudnych sytuacjach jak np. nakładanie kar czy zwolnienie pracownika

W dzisiejszych warunkach prawnych prawidłowa kalkulacja wynagrodzeń może być niełatwym zadaniem.

W Twojej firmie zdarzały się błędy w obliczaniu wynagrodzenia? W Waszej branży to wymagający temat?

Mamy wiedzę i doświadczenie w naliczaniu płac w problemowych obszarach. Np. dla kierowców w transporcie międzynarodowym, gdzie pakiet mobilności czy wirtualne diety stanowią nie lada wyzwania.

My te wyzwania bierzemy na siebie, żeby firma i pracownicy mogli być spokojni.

W sytuacji konfliktu pracodawcy z pracownikiem świetnie prowadzone akta osobowe będą na wagę złota. Szczególnie kiedy ma finał w sądzie. Także urzędy przeprowadzają swoje kontrole właśnie w prowadzonej przez nas dokumentacji.

Dlatego Twoja firma musi mieć porządek w aktach. Dokumenty obrazują życie pracownika w firmie od zatrudnienia, przez zdarzenia zawodowe i osobiste, aż po rozstanie.

Mamy przemyślane na bazie prawa i naszych doświadczeń, jak dobrze prowadzić akta osobowe. Dzięki temu dostajemy pochwały nawet od kontrolujących urzędników, że rzadko widują tak dobrą dokumentację.

Jak każdy pracodawca szukasz pewnie złotego środka między płacą zapobiegającą rotacji i optymalnymi kosztami.

W polityce płacowej firmy możesz przyjąć możliwie niskie wynagrodzenia, szczególnie kiedy ten koszt ciągle rośnie. Możesz też płacić lepiej niż średnia rynkowa, żeby zminimalizować odejścia i konieczność rekrutacji oraz szkoleń.

Wesprzemy Cię w tej polityce, którą wybierzesz. Opracujemy strukturę wynagrodzeń i dobrze wyważymy pensję zasadniczą oraz dodatki, ryczałty i zaliczki.

Twoja firma przekroczyła 50 pracowników i ma obowiązek stworzyć regulamin pracy?

A może macie regulamin od tak dawna, że zdezaktualizował się wobec zmieniających się przepisów. Obawiacie się kontroli albo inspektor już zalecił nowe regulacje?

Przygotujemy dla Waszej firmy bezpieczne i praktyczne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe.

Regulamin pracy, wynagradzania, premiowania, pracy zdalnej, czy przydziału odzieży roboczej pomogą w budowaniu świadomości zasad. W sytuacjach kryzysowych będą podstawą w rozwiązywaniu konfliktów z pracownikiem.

Twoja firma chce finansować działalność socjalną na rzecz pracowników i ich rodzin? W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych możesz wspierać personel przez świadczenia takie jak wczasy pod gruszą, obozy dla dzieci, czy pożyczki mieszkaniowe.

ZFŚS jest obowiązkowy tylko dla firm Skarby Państwa, jednak jako dobry pracodawca możesz przyznać takie dodatkowe benefity zwolnione z ZUS.

Zorganizujemy dla Twojej firmy wszystkie sprawy związane z Funduszem, odpisy na poszczególnych pracowników, także w wersji niepełnej. Zrobimy to na bazie ustawy i naszych wieloletnich doświadczeń.

Prawo pracy - konsultacje bieżące

Naszą ideą jest działanie zapobiegawcze – nie doprowadzamy do sytuacji problematycznej czy konfliktowej. Mamy doświadczonego w zakresie prawa pracy prawnika, który daje nam przede wszystkim wysokiej jakości zabezpieczenia prewencyjne.

Bieżące konsultacje z prawnikiem obejmują kwestie doraźne, które niezaopiekowane mogłyby powodować poważne trudności w przyszłości. Takie konsultacje często nawet nie są zauważalne dla usługobiorcy, ponieważ rekomendacje prawne po prostu uwzględniamy w naszych działaniach.

Myślimy za klienta do przodu i przewidujemy, co się może zdarzyć w przyszłości.

W razie potrzeby wspólnie z klientem rozważamy różne scenariusze i rekomendujemy, który z nich realizować.

Zdarza się, że firma zwraca się do nas z konkretnym problemem w zakresie prawa pracy. Proponujemy wtedy rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować straty – rozumiane jako koszty finansowe, konflikty czy pogorszenie reputacji.

Takie kryzysowe sytuacje nie zdarzają się u klientów, którymi od dawna się opiekujemy, bo tu działamy prewencyjnie. Natomiast czasem trafiają do nas firmy niebędące naszymi klientami, gdzie właśnie pojawił problem. Szczególnie, kiedy sprawa trafiła do sądu lub wymaga wyjaśnień w urzędzie.

Wtedy przygotowujemy opinię prawną i rekomendacje działań według naszej wiedzy i doświadczeń.

W razie potrzeby możemy też później reprezentować firmę w sądzie lub przed urzędami, przeprowadzamy audyt, pomagamy naprawić błędy i wdrożyć nowe procedury, a w końcu możemy również zająć się całą obsługą kadrowo-płacową po takiej kryzysowej sytuacji.

Choć jesteśmy mistrzami działań profilaktycznych, pracownik zawsze ma prawo odwołać się do sądu pracy, bo w sytuacji konfliktu może być przekonany o swojej racji. Czasem łączy się to również ze skargą do urzędu np. do PIP.

Dla naszych klientów jesteśmy wówczas wsparciem HR i prawnym. Niuanse wiedzy o pracowniku, nasza znajomość podłoża konfliktu i tego, co było intencją stron daje nam dużą przewagę w sądzie, żebyśmy mogli dowieść racji pracodawcy.

Żeby uniknąć potencjalnych konfliktów, w naszej codziennej pracy zawsze stoimy na straży zrównoważenia obowiązków prawnych, interesów pracodawcy z interesem pracownika.

Pracodawca, u którego powstały związki zawodowe, ma prawo być zaskoczony. Wtedy dostanie od nas mapę nawigacyjną o wynikających z ustawy prawach i obowiązkach po obu stronach.

Związki zawodowe oznaczają nowe procedury, nowe sposoby postępowania z pracownikiem w takich sytuacjach jak np. zwolnienie.

Wspieramy niedoświadczonego pracodawcę, który nie miał wcześniej z tym wszystkim do czynienia i traktuje to jako utrudnienie.

Dzięki mapie nawigacyjnej wspólnie z mecenasem wyposażamy pracodawcę w ekspertyzę, która pozwala mu działać sprawnie i zgodnie z prawem. Pomagamy też w bieżącej współpracy ze związkami i konsultujemy włączenie przedstawicieli do działań w firmie czy udostępnianie dokumentów.

Natomiast w przypadku pracodawców, którzy już od jakiegoś czasu mają związki zawodowe, świadczymy też usługę jednorazowej ekspertyzy i doradztwa.

Obsługa kadrowo-płacowa

Nie musisz tworzyć zespołu HR, rekrutować, budować stanowisk pracy. Nie przejmujesz się urlopami, szkoleniami działu kadr czy opłatami za programy i narzędzia. Jako zewnętrzna firma bierzemy pełną odpowiedzialność, też finansową, w takich obszarach jak:

Procedury kadrowo-płacowe

Brak porządku w sprawach kadrowo-płacowych w Twojej firmie może mieć przykre konsekwencje. Odpowiadasz przed urzędami i sądami, czy Wasze zasady postępowania z pracownikami są zgodne z prawem i dobrymi praktykami.

Opracowujemy dla Ciebie optymalne procedury kadrowo-płacowe. Zabezpieczą interesy firmy od strony prawnej, jednocześnie będą praktyczne w zastosowaniu i nie nadmiernie rozbudowane.

Wdrożymy je w taki sposób, żeby menadżerowie mieli jasność i narzędzia do dobrego działania, też w tak trudnych sytuacjach jak np. nakładanie kar czy zwolnienie pracownika

W dzisiejszych warunkach prawnych prawidłowa kalkulacja wynagrodzeń może być niełatwym zadaniem.

W Twojej firmie zdarzały się błędy w obliczaniu wynagrodzenia? W Waszej branży to wymagający temat?

Mamy wiedzę i doświadczenie w naliczaniu płac w problemowych obszarach. Np. dla kierowców w transporcie międzynarodowym, gdzie pakiet mobilności czy wirtualne diety stanowią nie lada wyzwania.

My te wyzwania bierzemy na siebie, żeby firma i pracownicy mogli być spokojni.

W sytuacji konfliktu pracodawcy z pracownikiem świetnie prowadzone akta osobowe będą na wagę złota. Szczególnie kiedy ma finał w sądzie. Także urzędy przeprowadzają swoje kontrole właśnie w prowadzonej przez nas dokumentacji.

Dlatego Twoja firma musi mieć porządek w aktach. Dokumenty obrazują życie pracownika w firmie od zatrudnienia, przez zdarzenia zawodowe i osobiste, aż po rozstanie.

Mamy przemyślane na bazie prawa i naszych doświadczeń, jak dobrze prowadzić akta osobowe. Dzięki temu dostajemy pochwały nawet od kontrolujących urzędników, że rzadko widują tak dobrą dokumentację.

Jak każdy pracodawca szukasz pewnie złotego środka między płacą zapobiegającą rotacji i optymalnymi kosztami.

W polityce płacowej firmy możesz przyjąć możliwie niskie wynagrodzenia, szczególnie kiedy ten koszt ciągle rośnie. Możesz też płacić lepiej niż średnia rynkowa, żeby zminimalizować odejścia i konieczność rekrutacji oraz szkoleń.

Wesprzemy Cię w tej polityce, którą wybierzesz. Opracujemy strukturę wynagrodzeń i dobrze wyważymy pensję zasadniczą oraz dodatki, ryczałty i zaliczki.

Twoja firma przekroczyła 50 pracowników i ma obowiązek stworzyć regulamin pracy?

A może macie regulamin od tak dawna, że zdezaktualizował się wobec zmieniających się przepisów. Obawiacie się kontroli albo inspektor już zalecił nowe regulacje?

Przygotujemy dla Waszej firmy bezpieczne i praktyczne wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, zarówno obowiązkowe, jak i dodatkowe.

Regulamin pracy, wynagradzania, premiowania, pracy zdalnej, czy przydziału odzieży roboczej pomogą w budowaniu świadomości zasad. W sytuacjach kryzysowych będą podstawą w rozwiązywaniu konfliktów z pracownikiem.

Twoja firma chce finansować działalność socjalną na rzecz pracowników i ich rodzin? W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych możesz wspierać personel przez świadczenia takie jak wczasy pod gruszą, obozy dla dzieci, czy pożyczki mieszkaniowe.

ZFŚS jest obowiązkowy tylko dla firm Skarby Państwa, jednak jako dobry pracodawca możesz przyznać takie dodatkowe benefity zwolnione z ZUS.

Zorganizujemy dla Twojej firmy wszystkie sprawy związane z Funduszem, odpisy na poszczególnych pracowników, także w wersji niepełnej. Zrobimy to na bazie ustawy i naszych wieloletnich doświadczeń.

Opieka prawnika w zakresie prawa pracy

Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw, więc prawnik to kluczowe wsparcie przy sporach. Szczególnie przy zmieniających się przepisach. Prawnik jest do Waszej dyspozycji bez zbędnych procedur, a w razie potrzeby powołujemy grupę doradczą i rekomendujemy najlepsze rozwiązania. Na co dzień to:

Prawo pracy - konsultacje bieżące

Naszą ideą jest działanie zapobiegawcze – nie doprowadzamy do sytuacji problematycznej czy konfliktowej. Mamy doświadczonego w zakresie prawa pracy prawnika, który daje nam przede wszystkim wysokiej jakości zabezpieczenia prewencyjne.

Bieżące konsultacje z prawnikiem obejmują kwestie doraźne, które niezaopiekowane mogłyby powodować poważne trudności w przyszłości. Takie konsultacje często nawet nie są zauważalne dla usługobiorcy, ponieważ rekomendacje prawne po prostu uwzględniamy w naszych działaniach.

Myślimy za klienta do przodu i przewidujemy, co się może zdarzyć w przyszłości.

W razie potrzeby wspólnie z klientem rozważamy różne scenariusze i rekomendujemy, który z nich realizować.

Zdarza się, że firma zwraca się do nas z konkretnym problemem w zakresie prawa pracy. Proponujemy wtedy rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować straty – rozumiane jako koszty finansowe, konflikty czy pogorszenie reputacji.

Takie kryzysowe sytuacje nie zdarzają się u klientów, którymi od dawna się opiekujemy, bo tu działamy prewencyjnie. Natomiast czasem trafiają do nas firmy niebędące naszymi klientami, gdzie właśnie pojawił problem. Szczególnie, kiedy sprawa trafiła do sądu lub wymaga wyjaśnień w urzędzie.

Wtedy przygotowujemy opinię prawną i rekomendacje działań według naszej wiedzy i doświadczeń.

W razie potrzeby możemy też później reprezentować firmę w sądzie lub przed urzędami, przeprowadzamy audyt, pomagamy naprawić błędy i wdrożyć nowe procedury, a w końcu możemy również zająć się całą obsługą kadrowo-płacową po takiej kryzysowej sytuacji.

Choć jesteśmy mistrzami działań profilaktycznych, pracownik zawsze ma prawo odwołać się do sądu pracy, bo w sytuacji konfliktu może być przekonany o swojej racji. Czasem łączy się to również ze skargą do urzędu np. do PIP.

Dla naszych klientów jesteśmy wówczas wsparciem HR i prawnym. Niuanse wiedzy o pracowniku, nasza znajomość podłoża konfliktu i tego, co było intencją stron daje nam dużą przewagę w sądzie, żebyśmy mogli dowieść racji pracodawcy.

Żeby uniknąć potencjalnych konfliktów, w naszej codziennej pracy zawsze stoimy na straży zrównoważenia obowiązków prawnych, interesów pracodawcy z interesem pracownika.

Pracodawca, u którego powstały związki zawodowe, ma prawo być zaskoczony. Wtedy dostanie od nas mapę nawigacyjną o wynikających z ustawy prawach i obowiązkach po obu stronach.

Związki zawodowe oznaczają nowe procedury, nowe sposoby postępowania z pracownikiem w takich sytuacjach jak np. zwolnienie.

Wspieramy niedoświadczonego pracodawcę, który nie miał wcześniej z tym wszystkim do czynienia i traktuje to jako utrudnienie.

Dzięki mapie nawigacyjnej wspólnie z mecenasem wyposażamy pracodawcę w ekspertyzę, która pozwala mu działać sprawnie i zgodnie z prawem. Pomagamy też w bieżącej współpracy ze związkami i konsultujemy włączenie przedstawicieli do działań w firmie czy udostępnianie dokumentów.

Natomiast w przypadku pracodawców, którzy już od jakiegoś czasu mają związki zawodowe, świadczymy też usługę jednorazowej ekspertyzy i doradztwa.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w logistyce

Branża logistyczno-transportowa wymaga dużo więcej wiedzy i działań niż standardowe procedury kadrowo-płacowe. Pakiet mobilności, tachografy praca kierowców, cudzoziemców, za granicą – to wszystko lepiej powierzyć profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem w branży. Specyficzne kwestie dla firm logistycznych to na pewno:

Wsparcie podczas kontroli i audyt HR

Zarówno obsługiwanym na stałe klientom, jak i firmom, które nie miały dotychczas dobrej obsługi kadrowo-płacowej, oferujemy wsparcie w trudnej sytuacji kontrolnej i pokontrolnej. Nasi klienci są kontrolowani w naszej siedzibie. Innym firmom proponujemy nasz audyt przed kontrolą, a także porządki pokontrolne. A konkretnie:

Zatrudnienie kierowców

Kiedy prowadzisz firmę logistyczną wiesz, że zatrudnianie kierowców, a szczególnie cudzoziemców to wyższa szkoła jazdy. Wymaga to ekstra wiedzy poza standardem kadrowo-płacowym.

W transporcie obowiązuje nie tylko prawo pracy, ale też wiele przepisów okołoustawowych czy europejskich, które w dodatku mogą ze sobą kolidować i trzeba mieć wiedzę, jak z tego wybrnąć.

Zawód kierowcy jest nietypowy i zatrudnienie wymaga szeregu dodatkowych dokumentów – prawo jazdy, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, bardziej rozbudowane badania lekarskie, szkolenia itd.

Natomiast w przypadku cudzoziemców sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Na pracodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji czy dana osoba ma uprawnienie do pobytu i zatrudnienia na terenie Polski.

Do prawidłowego zatrudnienia i prowadzenia akt kierowców absolutnie niezbędna jest duża wiedza i doświadczenie w tym temacie.

Każdy, kto rozlicza czas pracy kierowców wie, że wymaga to interpretacji wiedzy z pakietu mobilności i wielu innych przepisów oraz wykorzystania jej w praktyce.

Na początek musimy ustawić strukturę wynagrodzeń, żeby była korzystna i bezpieczna. Ustalamy, ile powinien zarabiać kierowca. Potem rozsądnie decydujemy, z jakich składników składa się siatka płac i jak efektywnie wpleść w wynagrodzenie dodatki i ryczałty dla kierowców.

Następnie trzeba to zastosować w praktyce i w międzynarodowym środowisku pracy rozliczać czasy pracy. To skomplikowana praca, która wymaga wiele wsparcia dla naszych klientów.

Praca kierowcy charakteryzuje się dużą mobilnością a wcześniejsze ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy jest trudne. Ewidencja czasu pracy kierowcy nie stanowi jedynie podstawy do wypłacenia wynagrodzenia ale pozwala zapewnić bezpieczeństwo na drodze przez właściwe odbieranie przez kierowcę przerw i odpoczynków dobowych.

Dodatkową czasochłonność i koszt generuje posługiwanie się dwoma systemami – do czasów pracy i do systemu kadrowo-płacowego.

Zawód kierowcy zawodowego zaliczany jest do trudnych i niebezpiecznych, a kierowcy zawodowi często ulegają wypadkom przy pracy.

Dlatego prawo i praktyka wymaga od pracodawcy w branży transportowej szczególnego zadbania o prewencję.

Prócz szkolenia ogólnego BHP pracodawca powinien przykładać dużą wagę do szytego na miarę szkolenia stanowiskowego czy też rozszerzonych szkoleń z przewozu materiałów niebezpiecznych.

Z doświadczenia wiemy, że w logistyce ulepszenie szkoleń kierowców zabezpiecza zdrowie i życie pracowników, a przy okazji także bezpieczeństwo pracodawcy.

Na stanowisku kierowcy zawodowego koniecznych jest więcej kwalifikacji lekarskich niż wymaga tego medycyna pracy na standardowym stanowisku. Obowiązkowe są testy psychologiczne i pełna zdolność psychoruchowa.

Kadry, które piszą skierowanie na badania muszą wiedzieć, co uwzględnić dla różnych kategorii prawa jazdy, wieku kierowcy, czy czynników szkodliwych.

Reprezentowanie przed urzędami

W naszej codziennej praktyce działamy tak, żeby nasi klienci mieli jak najmniej kłopotów.

Nie tylko perfekcyjnie dbamy o przekazywanie dokumentacji do urzędów, ale odpowiadamy na każde pismo i wezwanie, co zwykle wymaga dużej wiedzy fachowej.

Na podstawie przyznanych pełnomocnictw kompleksowo reprezentujemy naszych klientów przed urzędami za cały okres, w którym obsługujemy u nich kadry i płace.

Kontrola z urzędu na wniosek pracownika to niestety nierzadkie zjawisko. Jeśli kontrola obejmuje obszar naszych usług, kontrolerzy przeprowadzają czynności sprawdzające w naszej siedzibie, nie kłopocząc samego klienta.

Nasi klienci mogą mieć pełne poczucie bezpieczeństwa, bo w przypadku jakiejkolwiek kary, to nasza firma ponosi konsekwencje finansowe. Wszystko dzięki OC dla naszej działalności obejmującego winy umyślne lub nieumyślne. Przy wewnętrznym dziale HR nawet w przypadku zaniedbań pracownika to pracodawca musi opłacić niemałe często kary.

A musimy tu jeszcze zaznaczyć, że w całej historii naszej firmy u obsługiwanych przez nas klientów taka żadna kara nigdy się nie zdarzyła.

Po pomoc w przypadku kontroli z urzędu czasem zgłaszają się do nas nowi klienci w kryzysowej sytuacji. Jeśli kontrola wykaże szereg nieprawidłowości, trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z urzędnikami. Jakich argumentów użyć, jak wykorzystać wiedzę, którą mamy.

Umiejętność prowadzenia kontroli ma wielki wpływ na wynik i nawet jeśli trzeba ponieść karę, pomagamy złagodzić konsekwencje.

Po kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości, możemy pomóc klientowi, którego dotychczas nie obsługiwaliśmy. Przeprowadzimy szeroką i bardzo dokładną weryfikację stanu dokumentacji Spółki w zakresie podatkowym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgodnie z aktualnymi zaleceniami ZUS i PIP.

Otrzymasz bardzo precyzyjną informacje o wszystkich niedociągnięciach w firmie, ich konsekwencjach dla firmy i dla osób zarządzających. Wszystko zebrane w jednym raporcie. W raporcie znajdziesz również informacje co należy poprawić i w jaki sposób. Jeśli będziesz tego potrzebować, pomożemy Ci wdrożyć zmiany.

Taki audyt i doradztwo możemy przeprowadzić w sytuacji kryzysowej, jednak mocno zachęcamy firmy, żeby działały profilaktycznie. Kiedy mają uzasadnione podejrzenia, że nie wszystko w kadrach i płacach działa jak należy, wszystko sprawdzimy, damy nasze rekomendacje.

W razie potrzeby możemy pomóc wdrożyć zmiany po kontroli lub audycie.

Otrzymasz pełną obsługę, bieżące doradztwo i konsultacje w obszarach kadrowo-płacowych. Przeszkolimy twoich pracowników, dostosujemy firmę do zmian w prawie. Odpowiemy na wszystkie pytania. Sporządzimy niezbędną dokumentację

Tak ustawiamy sprawy kadrowo-płacowe, żeby zminimalizować, a najlepiej całkowicie wyłączyć ryzyko w przyszłości.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w logistyce

Branża logistyczno-transportowa wymaga dużo więcej wiedzy i działań niż standardowe procedury kadrowo-płacowe. Pakiet mobilności, tachografy praca kierowców, cudzoziemców, za granicą – to wszystko lepiej powierzyć profesjonalistom z wieloletnim doświadczeniem w branży. Specyficzne kwestie dla firm logistycznych to na pewno:

Zatrudnienie kierowców

Kiedy prowadzisz firmę logistyczną wiesz, że zatrudnianie kierowców, a szczególnie cudzoziemców to wyższa szkoła jazdy. Wymaga to ekstra wiedzy poza standardem kadrowo-płacowym.

W transporcie obowiązuje nie tylko prawo pracy, ale też wiele przepisów okołoustawowych czy europejskich, które w dodatku mogą ze sobą kolidować i trzeba mieć wiedzę, jak z tego wybrnąć.

Zawód kierowcy jest nietypowy i zatrudnienie wymaga szeregu dodatkowych dokumentów – prawo jazdy, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, bardziej rozbudowane badania lekarskie, szkolenia itd.

Natomiast w przypadku cudzoziemców sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Na pracodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji czy dana osoba ma uprawnienie do pobytu i zatrudnienia na terenie Polski.

Do prawidłowego zatrudnienia i prowadzenia akt kierowców absolutnie niezbędna jest duża wiedza i doświadczenie w tym temacie.

Każdy, kto rozlicza czas pracy kierowców wie, że wymaga to interpretacji wiedzy z pakietu mobilności i wielu innych przepisów oraz wykorzystania jej w praktyce.

Na początek musimy ustawić strukturę wynagrodzeń, żeby była korzystna i bezpieczna. Ustalamy, ile powinien zarabiać kierowca. Potem rozsądnie decydujemy, z jakich składników składa się siatka płac i jak efektywnie wpleść w wynagrodzenie dodatki i ryczałty dla kierowców.

Następnie trzeba to zastosować w praktyce i w międzynarodowym środowisku pracy rozliczać czasy pracy. To skomplikowana praca, która wymaga wiele wsparcia dla naszych klientów.

Praca kierowcy charakteryzuje się dużą mobilnością a wcześniejsze ustalenie godzin rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy jest trudne. Ewidencja czasu pracy kierowcy nie stanowi jedynie podstawy do wypłacenia wynagrodzenia ale pozwala zapewnić bezpieczeństwo na drodze przez właściwe odbieranie przez kierowcę przerw i odpoczynków dobowych.

Dodatkową czasochłonność i koszt generuje posługiwanie się dwoma systemami – do czasów pracy i do systemu kadrowo-płacowego.

Zawód kierowcy zawodowego zaliczany jest do trudnych i niebezpiecznych, a kierowcy zawodowi często ulegają wypadkom przy pracy.

Dlatego prawo i praktyka wymaga od pracodawcy w branży transportowej szczególnego zadbania o prewencję.

Prócz szkolenia ogólnego BHP pracodawca powinien przykładać dużą wagę do szytego na miarę szkolenia stanowiskowego czy też rozszerzonych szkoleń z przewozu materiałów niebezpiecznych.

Z doświadczenia wiemy, że w logistyce ulepszenie szkoleń kierowców zabezpiecza zdrowie i życie pracowników, a przy okazji także bezpieczeństwo pracodawcy.

Na stanowisku kierowcy zawodowego koniecznych jest więcej kwalifikacji lekarskich niż wymaga tego medycyna pracy na standardowym stanowisku. Obowiązkowe są testy psychologiczne i pełna zdolność psychoruchowa.

Kadry, które piszą skierowanie na badania muszą wiedzieć, co uwzględnić dla różnych kategorii prawa jazdy, wieku kierowcy, czy czynników szkodliwych.

Wsparcie podczas kontroli i audyt HR

Zarówno obsługiwanym na stałe klientom, jak i firmom, które nie miały dotychczas dobrej obsługi kadrowo-płacowej, oferujemy wsparcie w trudnej sytuacji kontrolnej i pokontrolnej. Nasi klienci są kontrolowani w naszej siedzibie. Innym firmom proponujemy nasz audyt przed kontrolą, a także porządki pokontrolne. A konkretnie:

Reprezentowanie przed urzędami

W naszej codziennej praktyce działamy tak, żeby nasi klienci mieli jak najmniej kłopotów.

Nie tylko perfekcyjnie dbamy o przekazywanie dokumentacji do urzędów, ale odpowiadamy na każde pismo i wezwanie, co zwykle wymaga dużej wiedzy fachowej.

Na podstawie przyznanych pełnomocnictw kompleksowo reprezentujemy naszych klientów przed urzędami za cały okres, w którym obsługujemy u nich kadry i płace.

Kontrola z urzędu na wniosek pracownika to niestety nierzadkie zjawisko. Jeśli kontrola obejmuje obszar naszych usług, kontrolerzy przeprowadzają czynności sprawdzające w naszej siedzibie, nie kłopocząc samego klienta.

Nasi klienci mogą mieć pełne poczucie bezpieczeństwa, bo w przypadku jakiejkolwiek kary, to nasza firma ponosi konsekwencje finansowe. Wszystko dzięki OC dla naszej działalności obejmującego winy umyślne lub nieumyślne. Przy wewnętrznym dziale HR nawet w przypadku zaniedbań pracownika to pracodawca musi opłacić niemałe często kary.

A musimy tu jeszcze zaznaczyć, że w całej historii naszej firmy u obsługiwanych przez nas klientów taka żadna kara nigdy się nie zdarzyła.

Po pomoc w przypadku kontroli z urzędu czasem zgłaszają się do nas nowi klienci w kryzysowej sytuacji. Jeśli kontrola wykaże szereg nieprawidłowości, trzeba wiedzieć, jak rozmawiać z urzędnikami. Jakich argumentów użyć, jak wykorzystać wiedzę, którą mamy.

Umiejętność prowadzenia kontroli ma wielki wpływ na wynik i nawet jeśli trzeba ponieść karę, pomagamy złagodzić konsekwencje.

Po kontroli, która stwierdziła nieprawidłowości, możemy pomóc klientowi, którego dotychczas nie obsługiwaliśmy. Przeprowadzimy szeroką i bardzo dokładną weryfikację stanu dokumentacji Spółki w zakresie podatkowym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgodnie z aktualnymi zaleceniami ZUS i PIP.

Otrzymasz bardzo precyzyjną informacje o wszystkich niedociągnięciach w firmie, ich konsekwencjach dla firmy i dla osób zarządzających. Wszystko zebrane w jednym raporcie. W raporcie znajdziesz również informacje co należy poprawić i w jaki sposób. Jeśli będziesz tego potrzebować, pomożemy Ci wdrożyć zmiany.

Taki audyt i doradztwo możemy przeprowadzić w sytuacji kryzysowej, jednak mocno zachęcamy firmy, żeby działały profilaktycznie. Kiedy mają uzasadnione podejrzenia, że nie wszystko w kadrach i płacach działa jak należy, wszystko sprawdzimy, damy nasze rekomendacje.

W razie potrzeby możemy pomóc wdrożyć zmiany po kontroli lub audycie.

Otrzymasz pełną obsługę, bieżące doradztwo i konsultacje w obszarach kadrowo-płacowych. Przeszkolimy twoich pracowników, dostosujemy firmę do zmian w prawie. Odpowiemy na wszystkie pytania. Sporządzimy niezbędną dokumentację

Tak ustawiamy sprawy kadrowo-płacowe, żeby zminimalizować, a najlepiej całkowicie wyłączyć ryzyko w przyszłości.

Porozmawiajmy
o wyzwaniach
w Twojej firmie

Dopytamy o sytuację w Waszych kadrach i płacach, umówimy się na dłuższe spotkanie i opowiemy, jakie rozwiązania stosujemy przy podobnych problemach.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOGODNEJ FORMIE:

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. Możesz też przesłać zapytanie przy użyciu formularza. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin, żeby porozmawiać o tym, czego potrzebujesz.

Dlaczego powierzyć kadry
i płace HR Service?

KLIENCI SĄ ZAOPIEKOWANI I NIE MUSZĄ SIĘ O NIC MARTWIĆ

Favicon dla witryny HR Service

Ogromne poczucie bezpieczeństwa daje nam to, że za każdym razem dostajemy szczegółową informację, jak powinniśmy postępować. HR Service bardzo dba o biurokrację pod kątem prawa pracy, żeby dać nam zabezpieczenie na złe czasy. To nas dużo uczy.

Dyrektor Finansowy jednego z naszych klientów z branży transportowej

0 zł na kary

Tyle nasi klienci od początku naszej obsługi musieli przeznaczyć na kary od urzędów i sądów w obszarze, za który odpowiada HR Service

SPECJALIZUJEMY SIĘ W WYMAGAJĄCEJ OBSŁUDZE
Favicon dla witryny HR Service

Jesteśmy firmą transportową, a rozliczenia kierowców są bardzo specyficzne, szczególnie po wprowadzeniu pakietu mobilności. Mogliśmy je powierzyć tylko osobom, które mają w tej materii doświadczenie.

Dyrektor Operacyjny jednego z naszych klientów z branży logistycznej

1000+ kierowców zawodowych

Obsłużyliśmy kadrowo i płacowo przez lata pracy u naszych klientów

JESTEŚMY STABILNI, MAMY STAŁYCH KLIENTÓW

Favicon dla witryny HR Service

W porównaniu do innych tego typu firm w HR Service duże znaczenie mają dedykowani opiekunowie. Dla nas to bardzo ważne, żeby osoby obsługujące przez cały czas były do nas przypisane. Wtedy w bardzo dużym stopniu wchodzą w nasze problemy i są zorientowane. To może nie byłoby tak istotne w obsłudze kadry biurowej, gdzie są stałe, powtarzalne składniki. W wymagającej obsłudze kierowców jest kluczowe.

Dyrektor Finansowy jednego z naszych klientów z branży transportowej

2010 rok

Od tego czasu budujemy nasze doświadczenie i obsługujemy klientów, głównie w logistyce

MAMY PEŁEN WACHLARZ USŁUG WEDŁUG POTRZEB KLIENTÓW

Favicon dla witryny HR Service

Zaleta małej firmy jak HR Service jako dostawcy: są bliżej naszej firmy. Znają dokładnie procesy i charakter naszej pracy. Są elastyczni w dostosowaniu się do klienta. Choć prawo pracy jest dosyć sztywne, to jednak pozwala na różne scenariusze postępowania. Firma, która dobrze zna naszą specyfikę pracy, może lepiej zrozumieć nasze potrzeby.

Dyrektor Operacyjny jednego z naszych klientów z branży logistycznej

zawsze znajdujemy rozwiązanie

W sytuacji niezgodności procedur i przepisów w różnych krajach godzimy sprzeczności i znajdujemy konsensus

1000+

kierowców

Usługi HR w transporcie i logistyce

TAKĄ ZAŁOGĘ PRZEZ 7 LAT OBSŁUŻYLIŚMY KADROWO I PŁACOWO U NASZYCH KLIENTÓW

500+

cudzoziemców

Współpraca w zakresie zatrudnienia pracowników z zagranicy

TYLE PROCESÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY PRZEPROWADZILIŚMY DLA NASZYCH KLIENTÓW

Usługi HR w transporcie i logistyce

1000+

kierowców

TAKĄ ZAŁOGĘ PRZEZ 7 LAT OBSŁUŻYLIŚMY KADROWO I PŁACOWO U NASZYCH KLIENTÓW

Współpraca w zakresie zatrudnienia pracowników z zagranicy

500+

cudzoziemców

TYLE PROCESÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY PRZEPROWADZILIŚMY DLA NASZYCH KLIENTÓW

O HR Service

Opiekujemy się kadrami, płacami i prawem pracy u naszych klientów od 2010 roku. Na czele firmy stoi ekspert HR Katarzyna Budzik ze wsparciem specjalisty prawa pracy mecenasa Tomasza Kędry.

Nasz zespół to 7 osób – specjalistów od obsługi HR z wieloletnim stażem.

Naszych nowych klientów wprowadzamy w taki sposób, żeby jak najmniej odczuli niedogodności związane ze zmianą. W pierwszej fazie przeniesienie obsługi jest nadzorowane bezpośrednio przez osoby z zarządu.

Potem codzienną obsługą zajmuje się indywidualny opiekun klienta, który zwykle nie zmienia się przez wiele lat, dzięki czemu zachowana jest pełna ciągłość obsługi i pogłębiona wiedza na temat historii kadr i płac w firmie klienta.

FAQ, czyli
o co często
pytają nas
klienci

Jakie będą koszty związane z outsourcingiem kadrowo-płacowym dla naszej firmy?

Koszty usługi są uzależnione od zakresu obsługi, liczby pracowników oraz ewentualnych dodatkowych usług. Po dokładnej analizie potrzeb Waszej firmy przygotujemy spersonalizowaną ofertę cenową.

Standardowy czas wdrożenia naszych usług wynosi około 3 miesiące, na czas wdrożenia wpływ mają jednak czynniki takie jak zakres danych migracyjnych, liczba pracowników, a także rozwiązania dodatkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Akta osobowe przechowywane są w siedzibie naszej spółki w profesjonalnych pomieszczeniach i przeznaczonych do tego szafach z atestem. Szafy na dokumenty zapewniające ochronę przed kradzieżą i pożarem (klasa bezpieczeństwa A).

Korzystamy z nowoczesnych systemów informatycznych umożliwiających precyzyjne zarządzanie czasem pracy, rozliczanie wynagrodzeń oraz generowanie raportów.

Nie, usługi kadrowo-płacowe świadczone przez HR-Service obejmują również prowadzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Przed rozpoczęciem współpracy konieczne będzie dostarczenie dokumentów dotyczących pracowników, organizacji firmy oraz innych istotnych informacji niezbędnych do obsługi kadrowo-płacowej. Nasi specjaliści służą wsparciem podczas procesu przygotowania takiej dokumentacji.

Obsługujemy klientów z całej Polski i nie ma dla nas znaczenia siedziba naszego klienta.

FAQ, czyli
o co często
pytają nas
klienci

Jakie będą koszty związane z outsourcingiem kadrowo-płacowym dla naszej firmy?

Koszty usługi są uzależnione od zakresu obsługi, liczby pracowników oraz ewentualnych dodatkowych usług. Po dokładnej analizie potrzeb Waszej firmy przygotujemy spersonalizowaną ofertę cenową.

Standardowy czas wdrożenia naszych usług wynosi około 3 miesiące, na czas wdrożenia wpływ mają jednak czynniki takie jak zakres danych migracyjnych, liczba pracowników, a także rozwiązania dodatkowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Akta osobowe przechowywane są w siedzibie naszej spółki w profesjonalnych pomieszczeniach i przeznaczonych do tego szafach z atestem. Szafy na dokumenty zapewniające ochronę przed kradzieżą i pożarem (klasa bezpieczeństwa A).

Korzystamy z nowoczesnych systemów informatycznych umożliwiających precyzyjne zarządzanie czasem pracy, rozliczanie wynagrodzeń oraz generowanie raportów.

Nie, usługi kadrowo-płacowe świadczone przez HR-Service obejmują również prowadzenie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Przed rozpoczęciem współpracy konieczne będzie dostarczenie dokumentów dotyczących pracowników, organizacji firmy oraz innych istotnych informacji niezbędnych do obsługi kadrowo-płacowej. Nasi specjaliści służą wsparciem podczas procesu przygotowania takiej dokumentacji.

Obsługujemy klientów z całej Polski i nie ma dla nas znaczenia siedziba naszego klienta.

Szybki audyt
kadrowo-płacowy w formie listy kontrolnej

Pobierz PDF i 93 pytania, które warto sobie zadać, żeby sprawdzić, czy kadry i płace w Twojej firmie prowadzone są na tyle prawidłowo, że powinny przejść audyt i kontrole urzędów.

Podaj swój adres email, żebyśmy mogli przesłać do Ciebie listę audytową:

Ebook Czy kadry i płace w Twojej firmie prowadzone są prawidłowo?

Artykuły naszych ekspertów
o HR i prawie pracy